Julkaisutiedot

Alempana on lueteltuna versioittain ja sovelluksittain LibreOfficen kiinnostavimpia uusia ominaisuuksia ja parannuksia. Kunkin version kohdalla kerrotaan myös muutoksista, jotka kannattaa huomioida ennen uuteen versioon siirtymistä.

Versio 5.2

Yleisiä muutoksia

 • Asiakirjalle on mahdollista asettaa turvaluokitus. Turvaluokiteltua asiakirjaa käsiteltäessä luokitus näytetään palkissa asiakirjan yläpuolella ja Writerissä lisäksi vesileimana.
 • Kaksivaiheinen tunnistautuminen on mahdollista käsiteltäessä Google Driveen tallennettuja tiedostoja.

Calc

 • Useita uusia laskentafunktioita on lisätty.
 • Kaavoja muokattaessa esitetään automaattisesti ohjeita muokattavana olevan funktion käytöstä.
 • Tilapalkissa voidaan näyttää useampi kuin yksi valintaa koskeva laskettu tieto (summa, keskiarvo jne.)
 • Solun reunuksia poistettaessa on nyt mahdollista poistaa myös viereisten solujen reunukset.

Versio 5.1

Asennuksessa huomioitavaa

Versioon 5.1 ei liity erityisiä huomioitavia asioita. Mikäli päivität versiosta 4.x versioon 5.1, huomioi version 5.0 julkaisutiedot alta.

Käyttöliittymä

 • Kaikkien sovelluksien valikkorakennetta on selkeytetty. Tässä yhteydessä joitakin valikkokomentoja on siirretty valikosta toiseen.
 • Sivupalkkeihin on lisätty uusia toimintoja, ja sivupalkkien tila säilyy sovelluksen käyttökertojen välillä.
 • Tiedosto-valikkoon on lisätty toiminnot tiedostojen avaamiseksi ja tallentamiseksi verkko/pilvipalveluihin.

Yhteentoimivuus

 • Uudet tuontimuuntimet Apple Keynote, Microsoft Write (.wri) ja Gnumeric-tiedostoille. Huomaa, että Gnumeric-tiedostojen avaaminen ei onnistu Windowsissa.
 • Parannuksia OOXML-, CorelDRAW- ja MS Visio -muuntimiin.
 • Tuki ActiveX- ja NPAPI-lisäosien käytölle asiakirjoissa on poistumassa tulevissa versioissa. Tämä vaikuttaa erityisesti Flash-sisällön esittämiseen, josta LibreOffice 5.1 antaa jo varoituksen. On suositeltavaa pyrkiä luopumaan näiden huonosti eri ympäristöjä tukevien teknologioiden käytöstä.

Versio 5.0

Asennuksessa huomioitavaa

 • LibreOffice on saatavilla Windowsille sekä 32-bittisenä että 64-bittisenä versiona. 64-bittinen LibreOffice vaatii toimiakseen Windows Vistan tai uudemman käyttöjärjestelmän 64-bittisen version sekä Suomen kielen oikolukua varten uusimman version Voikko-lisäosasta. Mikäli olet epävarma, valitse tässä vaiheessa 32-bittinen LibreOffice, sillä se toimii kaikissa Windows-järjestelmissä.
 • Excel-yhteensopivuuden parantamiseksi ERRORTYPE-laskentafunktion suomenkielinen nimi on muutettu. Se on nyt VIRHELAJI, aiemmissa versioissa käytössä ollut suomenkielinen nimi oli VIRHEEN.LAJI. Funktion nimen muuttuminen ei vaadi muutoksia olemassa oleviin laskentataulukoihin.

Käyttöliittymä

 • Impressin ja Draw'n käyttöliittymää on kehitetty jättämällä enemmän tilaa muokkaustoiminnoille ja helpottamalla pääsyä muotoilutoimintoihin.
 • Impressin sivupalkki on järjestelty uudelleen siten, että se hyödyntää paremmin käytettävissä olevan tilan ja tarjoaa käyttötilanteeseen sopivimmat toiminnot.
 • Calcin ja Draw'n välilehtien selauspalkkia on muutettu. Nuolinäppäimiä on enää kaksi (Edellinen ja Seuraava) ja ensimmäiseen tai viimeiseen välilehteen pääsee Ctrl-napsautuksella. Selauspalkkia voi myös tarvittaessa vierittää hiiren rullalla.
 • Writerin työkalupalkkien oletustoimintoja on päivitetty vastaamaan yleisimpiä käyttötarpeita.
 • Hiiren osoittimena Windowsissa käytetään pelkästään käyttöjärjestelmän omia osoittimia.
 • Kuva- ja Taulukko-pudotusvalikoita on järjestetty uudelleen. Suoran muotoilun toiminnot on poistettu (ne ovat näkyvissä myös työkalupalkeissa ja sivupalkissa) ja leikepöytätoimintoja on korostettu.
 • Uusi kuvaketeema, KDE:n Breeze, tarjoaa modernin ja värikkään kuvakevalikoiman aiempien kuvaketeemojen rinnalle.
 • Sifr- ja Tango-kuvaketeemoja on täydennetty uusilla kuvakkeilla.

Yhteentoimivuus

 • Tekstialueisiin liittyvien huomautusten tuonti vanhasta DOC-tiedostomuodosta toimii nyt samoin kuin huomautusten tuonti ODT-, DOCX- ja RTF-muodoista.
 • RTF-muunnin käyttää nyt RTF-määritysten mukaista tapaa tavutuskohtien esittämiseen. Aiempi tavutuskohtien esitystapa ei toiminut avattaessa tiedostoja Wordissa.
 • OOXML-muunnin käsittelee paremmin standardinmukaisten ja Office 2007:n tuottamien tiedostojen välisiä eroavuuksia.
 • Ehdolliset muotoilut on mahdollista tallentaa myös XLSX-muotoon.
 • OOXML-laskentakaavoissa olevat taulukkomuotoiset viittaukset avautuvat nyt oikein.

Writer

 • Automaattisten korjausten avulla Emoji-merkkien sekä eräiden muiden Unicode-merkkien syöttäminen onnistuu antamalla merkin selväkielinen nimi kaksoispisteillä ympäröitynä.
 • Sivupalkin tyylit ja muotoilut -välilehti näyttää tarjolla olevat tyylit esikatselun kera.
 • Word-yhteensopivat tekstin korostus- ja varjostusmuotoilut säilyvät tuotaessa ja vietäessä asiakirjoja Word-muotoon. Viennissä käytettävä muotoilutapa on valittavissa ohjelmiston asetuksissa.
 • Kuvien rajaus onnistuu hiirellä kuvan pudotusvalikon kautta.

Calc

 • Ristiintaulukoinnin otsikkoarvot voidaan haluttaessa määrätä toistettaviksi.
 • Ehdollisen muotoilun tietopalkeille voidaan asettaa kiinteä taustaväri ja palkin vähimmäis- ja enimmäispituus. Lisäksi palkkiin liittyvät lukuarvot on mahdollista piilottaa.
 • Tieteellisen lukumuotoilun rinnalle on lisätty insinööritieteissä käytetty lukumuotoilu.
 • FLOOR- ja CEILING-laskentafunktiohin on lisätty Excel-yhteensopivuutta parantavia lisätoimintoja.
 • Uusi Excel-yhteensopiva ENCODEURL (suom. URLKOODAUS) -laskentafunktio
 • Uusi OpenFormula- ja Excel-yhteensopiva ERROR.TYPE (suom. VIRHEEN.LAJI) -laskentafunktio
 • Kokonaisiin sarakkeisiin tai riveihin on mahdollista viitata käyttämällä notaatiota A:A tai 1:1 (perinteisen notaation A1:A1048576 ja A1:AMJ1 lisäksi).
 • Kuviin liittyvät toiminnot (rajaus, tallentaminen levylle ja kuvan vaihto) toimivat samalla tavalla kuin Writerissä ja Impressissä.

Impress ja Draw

 • Työkalupalkkeja on järjestetty uudelleen käyttöliittymän selkeyttämiseksi.
 • Kuva- ja Muoto-pudotusvalikoita on selkeytetty poistamalla harvoin käytettyjä toimintoja.

Tuonti- ja vientimuuntimet

 • PDF-muotoon vienti tukee nyt aikaleimaprotokollaa (IETF-standardi RFC 3161). Aikaleimapalvelimen osoite voidaan määrittää PDF-viennin tietoturva-asetuksissa.
 • Apple Pages -tiedostojen avaaminen on nyt mahdollista Writerissä.
 • Apple Numbers, Lotus 123 (wk3 ja wk4) ja Quattro Pro (wq1 ja wq2) -tiedostojen avaaminen on nyt mahdollista Calcissa.
 • ClarisDraw- ja MacDraft-tiedostojen avaaminen on nyt mahdollista Draw'ssa.
 • MediaWiki-muunnin tukee useiden uusien ominaisuustietojen vientiä.
 • Apple Keynote -tuontimuunninta on kehitetty siten, että useat aiemmin ohitetut elementit avautuvat nyt oikein.
 • Adobe FreeHand -tuontimuunninta on laajennettu tukemaan FreeHand 3.0 ja FreeHand 11 -tiedostomuotoja.

Versio 4.4

Asennuksessa huomioitavaa

 • OS X -käyttöjärjestelmässä: LibreOffice 4.4 vaatii OS X 10.8:n tai uudemman. OS X -versio ohjelmistosta on saatavilla ainoastaan 64-bittisenä. Jos olet aiemmin käyttänyt 32-bittistä LibreOfficea ja siinä Javaa hyödyntäviä toimintoja tai Voikko-lisäosaa, huomaathan päivittää nämäkin 64-bittisiin versioihin.

Tärkeimmät uudistukset

 • Aiemmissa versioissa aloitettu valintaikkunoiden päivitys on saatu päätökseen, ja työkalupalkkeja, tilarivejä ja viivaimia on kehitetty tukemaan ohjelmiston käyttöä paremmin.
 • Sifr-kuvaketeemaa on laajennettu, ja se on nyt oletusteema OS X -käyttöjärjestelmässä.
 • Värinvalitsin on uusittu, sivupalkin ja valikoiden integraatiota on parannettu ja käyttöliittymän yksityiskohtia on muiltakin osin kehitetty vastaamaan paremmin nykytrendejä.
 • Tuki OpenGL-diasiirtymille Windowsissa. OpenGL-tukea on parannettu myös muissa tuetuissa käyttöjärjestelmissä.
 • PDF-tiedostojen sähköinen allekirjoittaminen on mahdollista tiedoston viennin yhteydessä Windowsissa, OS X:ssä ja Linuxissa. Windowsissa käyttäjän varmenteen tallentamiseen käytetään käyttöjärjestelmän varmennepalveluita.
 • Ohjelmiston mukaan on lisätty vapaat Carlito- ja Caladea-fontit. Ne pystyvät korvaamaan Microsoftin C-fontit Calibrin ja Cambrian, jolloin fontteihin liittyvät ongelmat OOXML-tiedostoja avattaessa vähenevät.
 • Ohjelmiston mukana tulevia asiakirjamalleja on täydennetty uusilla malleilla.
 • Impressin sivupohjien visuaalinen muokkaaminen onnistuu nyt helposti. Tästä on hyötyä esimerkiksi poistettaessa pohjasta tarpeettomia elementtejä tai muutettaessa numerointi- tai luettelotyylejä.
 • Asiakirjan muutosten jäljitystä ja hallintaa on parannettu mm. lisäämällä muutosten hallinnan työkalupalkkiin uusia painikkeita.
 • Tuontimuuntimia Microsoft Visio, Microsoft Publisher ja AbiWord-tiedostomuodoille sekä Microsoft Works -laskentataulukoille on kehitetty.
 • Uudet tuontimuuntimet Adobe Pagemaker, MacDraw, MacDraw II ja RagTime for Mac -tiedostomuodoille.
 • Mediatiedostojen (äänet ja videot) tukea on kehitetty merkittävästi kaikilla tuetuilla käyttöjärjestelmillä.

Versio 4.3

Asennuksessa huomioitavaa

 • Tämä versio ei enää tue tallentamista vanhentuneeseen OpenOffice.org 1.0 XML -muotoon (tiedostojen avaaminen on edelleen mahdollista). Tiedostot kannattaa tallentaa OpenDocument-muodossa, sillä tämä muoto on myös OpenOffice.org-ohjelmiston oletustiedostomuoto.

Tärkeimmät uudistukset

 • Merkittäviä parannuksia OOXML-grafiikkatukeen: DrawingML, teemafontit, piirrostyylit ja attribuuttien säilyttäminen. OOXML-tiedoston upottaminen toiseen OOXML-tiedostoon on nyt mahdollista. LibreOffice tukee nyt myös OOXML Strict -muotoa. Muita uusia tuettuja tiedostomuotoja tässä versiossa ovat mm. Microsoft Works laskentataulukot ja tietokannat, ClarisWorks, ClarisResolve ja MacWorks SuperPaint.
 • Asiakirjojen huomautukset on mahdollista tulostaa asiakirjan marginaaleihin. Lisäksi sisäkkäiset kommentit sekä niiden tallentaminen ODF-, DOC-, OOXML- ja RTF-tiedostoihin ovat nyt tuettuja. Myös huomautusten muotoilutoimintoja on kehitetty.
 • Tuki animoiduille 3D-malleille glTF-muodossa. Myös alustava tuki Googlen mallinnusvarastossa käytetyille Collada- ja kmz- muodoille on lisätty. Toiminto on toistaiseksi tuettu vain ohjelmiston Windows- ja Linux-versioissa.
 • Parannuksia Calcin käytettävyyteen: älykkäämpi soluviittausten korostus kaavojen muokkauksessa, valittujen rivien ja sarakkeiden lukumäärän näyttö tilarivillä, mahdollisuus aloittaa solun muokkaus käyttäen ylemmän solun arvoa lähtöarvona sekä mukautettavat asetukset tekstin ja muiden tietotyyppien välisille automaattisille muunnoksille.

Versio 4.2

Asennuksessa huomioitavaa

   • 64-bittistä Mac OS X -käyttöjärjestelmää käyttävät voivat valita joko 32-bittisen tai 64-bittisen version ohjelmistosta. Aikaisemmin vain 32-bittinen versio on ollut saatavilla.
    • Ladattaessa ohjelmistoa osoitteesta http://fi.libreoffice.org/lataa sivusto tarjoaa automaattisesti järjestelmääsi sopivaa asennuspakettia. Jos valintoja muutetaan, on syytä muistaa, että 64-bittinen versio ei toimi vanhemmissa Mac OS X -tietokoneissa.
    • Suomen kielen Voikko-oikeinkirjoituslisäosaa ei ole vielä saatavilla 64-bittiselle OS X -asennuspaketille. Lisäosaa tarvitsevien on syytä asentaa 32-bittinen versio ohjelmistosta.
   • Base-tietokantalomakkeiden valintaruudut tallentavat tästä versiosta lähtien tilansa muodossa "true" tai "false" (aiemmin "1" tai "0").

Tärkeimmät uudistukset

   • Avattaessa ja tallennettaessa Microsoftin OOXML-muotoisia (esimerkiksi DOCX) tai RTF-muotoisia tiedostoja niiden muotoilut säilyvät entistä paremmin.
   • Kokonaan uudistettu aloitusnäkymä toimii hyvin myös pienikokoisilla näytöillä ja näyttää esikatselukuvat viimeksi käytetyistä asiakirjoista.
   • Lisätty rinnakkaislaskentaa tukeva OpenCL-pohjainen kaavatulkki, joka osaa hyödyntää kaavojen laskennassa myös tietokoneen grafiikkaprosessoria. Oletusarvoisesti ohjelmisto käyttää edelleen vanhaa kaavatulkkia.
   • Yksinkertaisempi mukautettu asennus pienentää asennusvirheiden mahdollisuutta.
   • Ohjelmiston asetuksia voi mukauttaa ja lukita Active Directoryn ja ryhmäkäytäntöjen (group policy) avulla.
   • Windows 7 ja 8 -järjestelmissä viimeksi käytetyt asiakirjat ja pienoiskuvat avoimina olevista asiakirjoista ovat helposti nähtävillä tehtäväpalkin kautta.
   • Tehokäyttäjät pääsevät mukauttamaan ohjelmistoa entistä yksityiskohtaisemmin uuden Edistyneet asetukset -toiminnon avulla.

Writer

   • Tuki kymmenille uusille DOCX- ja RTF-tiedostojen ominaisuuksille. Lisätietoja voi lukea englanninkieliseltä wiki-sivultamme.
   • Uudet, modernimmat oletustyylit tekstiasiakirjoille.
   • Sähköpostitse lähetettäviin joukkokirjeisiin voi upottaa kuvia.
   • Yksittäisille kirjaimille tai merkkiryhmille voi asettaa reunuksen.
   • Oikeinkirjoitus- tai kielioppivirheen ja asiakirjan muutosten hallinnan kontekstivalikot yhdistyvät tarvittaessa, joten esimerkiksi kirjoitusvirheen sisältävä muutosehdotus on entistä helpompi hylätä.

Calc

   • Lisätty uudet taulukkolaskentafunktiot WEBSERVICE (suom. VERKKOPALVELU), FILTERXML (suom. SUODATA.XML), LEFTB (suom. VASENB), LENB (suom. PITUUSB), MIDB (suom. POIMI.TEKSTIB) ja RIGHTB (suom. OIKEAB).
   • Seuraavat taulukkolaskentafunktiot on lisätty Excel-yhteensopivuuden parantamiseksi, mutta ne eivät varsinaisesti tuo ohjelmistoon uutta toiminnallisuutta: COVARIANCE.P (suom. KOVARIANSSI.P), COVARIANCE.S (suom. KOVARIANSSI.S), STDEV.P (suom. KESKIHAJONTA.P), STDEV.S (suom. KESKIHAJONTA.S), VAR.P (suom. VAR.P), VAR.S (suom. VAR.S), BETA.DIST (suom. BEETA.JAKAUMA), BETA.INV (suom. BEETA.KÄÄNT), BINOM.DIST (suom. BINOMI.JAKAUMA), BINOM.INV (suom. BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT), CONFIDENCE.NORM (suom. LUOTTAMUSVÄLI.NORM), CONFIDENCE.T (suom. LUOTTAMUSVÄLI.T), F.DIST (suom. F.JAKAUMA), F.DIST.RT (suom. F.JAKAUMA.OH), F.INV (suom. F.KÄÄNT), F.INV.RT (suom. F.KÄÄNT.OH), F.TEST (suom. F.TESTI), EXPON.DIST (suom. EKSPONENTIAALI.JAKAUMA), HYPGEOM.DIST (suom. HYPERGEOM_JAKAUMA), POISSON.DIST (suom. POISSON.JAKAUMA) ja WEIBULL.DIST (suom. WEIBULL.JAKAUMA).
   • Kaavaa muokattaessa alueviittausta voi laajentaa graafisesti vetämällä hiirellä alueen mistä tahansa kulmasta.
   • Uusi toiminto solualueen täyttämiseksi satunnaisluvuilla.
   • Etsi ja korvaa -valintaikkunassa Etsi kaikki -toiminto on käytettävissä myös, kun Etsi kaikista taulukoista on valittuna. Hakutulokset esitetään tällöin listamuodossa.
   • Useita uusia tilastoanalyysitoimintoja, jotka tarjoavat vaihtoehdon Excelin Analyysityökaluille.
   • Uusia kaavion trendiviivavaihtoehtoja: liukuva keskiarvo, polynomi, trendiviivan ekstrapolointi, leikkauskohdan pakottaminen ja useita trendiviivoja samalle arvosarjalle.

Impress

   • Diojen lajittelunäkymän reunassa oleva pienoiskuvake kertoo, että diaan liittyy siirtymiä tai animaatioita. Vastaava toiminto on lisätty myös esittäjän apunäyttöön.
   • Mukautettujen animaatioiden käsittelyn helpottamiseksi saatavilla on uusi työkalupalkki.
   • Diaesitysten ohjauksen mahdollistava sovellus on saatavilla nyt myös iOS-järjestelmiin.

Muita uudistuksia

   • Alustava tietoturvatoiminto asiakirjasta linkitettyjen verkosta ladattavien resurssien (esim. kuvien) automaattisen lataamisen estämiseksi.
   • Tuki BCP 47 -kielimäärityksille helpottaa asiakirjojen kirjoittamista kielillä tai murteilla, joita LibreOffice ei suoraan tue.
   • Suuri määrä korjauksia Coverity-tarkistustyökalun LibreOfficesta löytämiin puutteisiin.
   • Tallennettaessa asiakirja PDF-muotoon perusfontit sisällytetään aina osaksi PDF-asiakirjaa.
   • Tuontimuuntimet seuraaville asiakirjamuodoille: AbiWord, Apple Keynote, eräät vanhat Mac-tekstiasiakirjamuodot (Acta Mac Classic, Beagle Works / WordPerfect Works, Great Works, MacDoc, More Mac v2-3), eräät e-kirjamuodot (FictionBook 2, PalmDoc, PeanutPress, Plucker, TealDoc, zTXT).

Versio 4.1

Asennuksessa huomioitavaa

   • Tämä versio ei enää tue PowerPC-suorittimella varustettuja Mac OS X -tietokoneita. Viimeiset tällaiset tietokoneet valmistettiin vuonna 2006.

Tärkeimmät uudistukset

   • Kuvien kääntäminen Writerissä onnistuu helposti 90° kerrallaan.
   • Writerissä, Calcissa ja Impressissä asiakirjan fontit on mahdollista sisällyttää asiakirjaan. Asiakirjan voi tällöin avata millä tahansa tietokoneella eikä sen ulkoasu muutu, vaikkei koneille olisi asennettu samoja fontteja.
   • Impressissä on uusi valokuva-albumitoiminto, jolla voi helposti luoda esityksen valokuvatiedostoista.
   • Calcin viiva- ja XY-kaavioissa voi nyt käyttää porrastettua viivatyyliä.
   • Suuri määrä parannuksia MS Office -tiedostojen käsittelyyn helpottaa LibreOfficen käyttöönottoa sekä yhteistyötä MS Officen käyttäjien kanssa.
   • Noin 3000 korjausta ja parannusta ohjelmiston toimintaan, joista noin 400 on peräisin apache.org-osoitetta käyttäviltä kehittäjiltä.

Writer

   • Writerin tekstikehyksiin on mahdollista asettaa liukuvärjätty tausta.
   • Kommenttipalkin voi piilottaa ja palauttaa näkyviin ylälaidan viivaimen perässä olevasta painikkeesta.
   • Kommentit voivat liittyä usean tekstikappaleen mittaiseen tekstiin.
   • Graafisten luettelomerkkien tuonti ja vienti DOC-, DOCX- ja RTF-tiedostomuotoihin.
   • Tuki useiden vanhojen Mac-käyttöjärjestelmässä käytettyjen tekstinkäsittelyohjelmien tiedostomuodoille:
    Microsoft Word for Mac 5.1, Write Now 4.0, MacWrite Pro 1.5 ja AppleWorks 6.0.

Calc

   • Uusi toiminto valittujen solujen lukumäärän esittämiseksi alapalkissa.
   • Yli 64000 solua sisältävien HTML-taulukoiden tuonti laskentataulukkoon on mahdollista.
   • Uudet ODF-standardin mukaiset taulukkofunktiot NUMBERVALUE (suom. NUMEROARVO) ja SKEWP (suom. JAKAUMAN.VINOUS.POP).
   • Tuki Excel 2013:n uusien funktioiden tuonnille ja viennille (näistä suurin osa on ODF-yhteensopivia ja siten jo aiemmin tuettuja Calcissa).
   • Kaaviot voi tallentaa SVG- tai PDF-muodoissa.

Base

   • Kyselyn suunnittelunäkymässä on käytettävissä uusi valintaikkuna tulosrivien määrän rajoittamiseksi ja kaksoiskappaleiden suodattamiseksi.

Muita uudistuksia

   • Fonttien käsittelyn teknologiaa on uudistettu sekä OS X että Linux-käyttöjärjestelmissä. Uudistukset mahdollistavat OpenType-fonttien paremman hyödyntämisen ja parantavat tekstin asettelua etenkin arabian ja muiden länsimaisesta poikkeavien kirjoitusjärjestelmien kanssa.
   • Ohjatut toiminnot esityslistan ja www-sivun luomiseksi eivät enää vaadi toimiakseen Java-ajoympäristöä.
   • Ohjeiden Basic-koodiesimerkit esitetään syntaksin mukaisesti värjättynä.
   • Uusia galleriakuvia on lisätty.
   • Kokeellisena ominaisuutena Apache OpenOffice / IBM Symphony -sivupalkki.
   • Hakupalkkia (Ctrl+F) sekä aiemmin avattujen tiedostojen luetteloa on kehitetty edelleen.
   • Useita valintaikkunoita on uudistettu, ja niiden koko mukautuu paremmin valintaikkunan sisältöön.

Versio 4.0

Asennuksessa huomioitavaa

   • Seuraavat harvoin käytetyt ja/tai hämmennystä aiheuttaneet toiminnot on poistettu tässä LibreOfficen versiossa:
    • Poistettu mahdollisuus avata StarOfficen versioilla 1.x - 5.x luotuja binääriasiakirjoja. Tätä ohjelmistoa on käytetty pääasiassa Saksassa 1990-luvulla. Vanhat OpenOffice 1.0 -asiakirjat (.sxw, .sxi jne.) ovat edelleen tuettuja.
    • Poistettu mahdollisuus tallentaa Word ja Excel 6.0/95 -muotoihin (tiedostojen avaaminen on edelleen mahdollista). Näihin muotoihin tallennettiin lähinnä vahingossa, mikä aiheutti turhaan asiakirjassa olevien muotoilujen häviämistä. Tuki Office 97:n ja uudempien versioiden käyttämille tiedostomuodoille on luonnollisesti säilytetty.
    • Poistettu tuki Windows 2000 -käyttöjärjestelmälle.
    • Lisäosien tukemiseksi tarjottuja ohjelmiston sisäisiä rajapintoja ja kirjastoja on siivottu, mikä voi estää joidenkin vanhojen lisäosien toimimisen. Ratkaisuna on päivittää lisäosat uudempiin versioihin. Erityisesti vuonna 2011 tai sitä aiemmin asennetut suomen kielityökalut (Voikko) tulee Windows-käyttöjärjestelmässä päivittää uusimpaan versioon.

Tärkeimmät uudistukset

   • Tuki CMIS-standardille mahdollistaa asiakirjojen lataamisen ja tallentamisen suoraan moniin asiakirjanhallintajärjestelmiin, kuten esimerkiksi Alfresco, Nuxeo ja SharePoint. Katso YouTube-video, jossa esitetään LibreOffice 4:n ja Nuxeon yhteistoimintaa.
   • Lisätty tuki Microsoft Publisher -asiakirjojen avaamiselle ja laajennettu Microsoft Visio -tukea kattamaan kaikki versiot aina Microsoft Visio 2013:een saakka.
   • Writerin kommentit voi nyt liittää tekstialueeseen, mikä parantaa yhteensopivuutta muiden tekstinkäsittelyohjelmien kanssa.
   • Suomenkielisessä versiossa ohjatut toiminnot luovat asiakirjat suomenkieliseen asiakirjamalliin.
   • LibreOfficen ulkoasua voi nyt mukauttaa käyttämällä Firefoxin kuoseja.

Writer

   • Microsoft Wordin Tablet PC:llä tehdyt käsinkirjoitushuomautukset näytetään asiakirjassa.
   • RTF-tiedostoissa olevat matemaattiset kaavat näytetään ja tallennetaan asiakirjan mukana.
   • Uusi LibreLogo-ohjelmointikieli mahdollistaa vektorigrafiikan lisäämisen Writer-asiakirjaan yksinkertaisella skriptikielellä. LibreLogo-skriptikieli vastaa perinteistä Logo-ohjelmointikieltä, joka on kehitetty ohjelmoinnin opetukseen lapsille ja nuorille. Logo-ohjelmointikielen periaatteiden mukaisesti kielen komennot voidaan kirjoittaa omalla äidinkielellä, myös suomeksi.

Calc

   • Useita ODS- ja XLSX-laskentataulukon avautumista nopeuttavia muutoksia. Asetuksista on mahdollista valita, lasketaanko kaavojen tulokset aina uudelleen tiedostoa avattaessa.
   • Parannuksia solujen ehdolliseen muotoiluun, muun muassa uusia muotoilusääntöjä ja käytettävyysparannuksia.
   • Tuki XML-muotoisen tiedon tuonnille laskentataulukkoon.
   • Uusia funktioita: AVERAGEIF (KESKIARVO.JOS), AVERAGEIFS (KESKIARVO.JOS.JOUKKO), COUNTIFS (LASKE.JOS.JOUKKO), IFERROR (JOSVIRHE), IFNA (JOSPUUTTUU), OPT_BARRIER (OPT_RAJAHINTA), OPT_PROB_HIT (OPT_TNÄK_SAAVUTTAA), OPT_PROB_INMONEY (OPT_TNÄK_PLUS), OPT_TOUCH, SUMIFS (SUMMA.JOS.JOUKKO), XOR (XTAI).

Impress

Draw

   • Tuki pyöristetyille viivanpäille sekä aikaisemmin vain Impressissä saatavilla olleelle Ympyrät ja soikiot -työkalupalkille.
   • Parempilaatuinen sivun esikatselu.

Muita uudistuksia

   • Uusi käyttöliittymä asiakirjamallien hallintaan.
   • Parannettu integraatio Unity-käyttöliittymään Linuxissa.
   • Useita valintaikkunoita on uusittu hyödyntämään uutta joustavampaa käyttöliittymäteknologiaa, joka parantaa mm. valintaikkunoiden ulkonäköä ja saavutettavuutta.
   • ... ja paljon muuta. Täydellisempi luettelo uudistuksista kuvien kera on luettavissa englanninkieliseltä sivulta 4.0 New Features and Fixes.

Versio 3.6

Writer

   • Asiakirjan ja valinnan sanojen lukumäärä näytetään alalaidan tilarivillä.
   • Writer osaa avata Microsoft Officen SmartArt-piirroksia.
   • Parannuksia grafiikkaobjektien sekä DOCX- ja RTF-muotoisten tiedostojen tuontiin.
   • PDF-tiedostoon voi lisätä tekstimuotoisen vesileiman.

Calc

   • Tietojen havainnollistaminen laskentataulukossa onnistuu nyt myös graafisesti solujen taustavärjäyksellä.
   • Parannuksia CSV-tiedostojen tuontiin.
   • CSV-muotoon viennissä on mahdollista viedä solujen kaavat arvojen sijasta.
   • Muodossa "4.8" annettuja syötteitä ei enää automaattisesti tulkita päivämääriksi. Suomalainen päivämäärä ilman vuosilukua vaatii aina pisteen myös kuukauden perään: "4.8.". Tämä muutos estää englantilaisittain pisteellä eroteltujen desimaalilukujen muuntumisen vahingossa päivämääriksi mm. CSV-tiedostoja avattaessa.
   • Tuki seuraaville ODF-standardin mukaisille taulukkolaskentafunktioille on lisätty: DATEIF, IMTAN, IMSEC, IMCSC, IMCOT, IMSINH, IMCOSH, IMSECH ja IMCSCH.

Impress

   • Lisätty uusi laajakuvaesityksille (16:9) optimoitu diakoko.
   • Lisätty kymmenen modernia pohjatyylisivua.

Draw

   • Uusi tuontimuunnin Corel Draw -piirroksille.

Versio 3.5

Päivityksessä huomioitavaa

   • Suomenkielisen Calc-ohjelman laskentafunktioiden nimet ovat nyt suomenkieliset. Suomenkieliset nimet ovat pääsääntöisesti samat kuin Microsoft Officessa. Jos haluat edelleen käyttää englanninkielisiä funktoita suomenkielisessä käyttöliittymässä, valitse Työkalut -> Asetukset -> LibreOffice Calc -> Kaava -> Käytä englanninkielisiä funktionimiä.
   • Salasanalla suojattujen asiakirjojen salauksessa käytettävä salausmenetelmä on vaihdettu. Uusi AES-menetelmä on entistä Blowfish-menetelmää laajemmin tuettu ja mm. Yhdysvalloissa se on standardoitu valtionhallinnon käytössä suositeltavaksi salausmenetelmäksi. Tallennettaessa salattuja asiakirjoja on huomattava, että niitä ei enää voi avata LibreOfficen versioilla 3.4.4 tai vanhemmilla. LibreOffice 3.4.5 osaa avata myös versiolla 3.5 salatut asiakirjat, ja 3.5 avaa sekä vanhoilla että uusilla versioilla tallennettuja salattuja asiakirjoja.
   • Windows-käyttöjärjestelmässä päivitysasennus versiosta 3.4.4 tai vanhemmista ei välttämättä onnistu. Suosittelemme tällöin vanhan version poistoa ennen uuden version asennusta. Ongelma ei koske päivityksiä versiosta 3.4.5 tai uudemmista.
    • Jos LibreOfficen asennus epäonnistuu pikakäynnistysohjelmaan liittyvän virheen takia senkin jälkeen kun vanha versio LibreOfficesta on poistettu, voi syynä olla samalle koneelle asennettu OpenOffice.org. Tämänkin pikakäynnistin tulee poistaa käytöstä ennen LibreOfficen asennusta.

Writer

   • Ylä- ja alatunnisteiden lisääminen ja poistaminen onnistuu nyt helposti ilman valikoiden selaamista. Tarvittavat painikkeet tulevat näkyviin, kun viet hiiren osoittimen sivun ylä- tai alalaitaan.
   • Sanojen lukumäärän -ikkunan voi jättää auki ja se päivittyy automaattisesti tekstiä muokattaessa. Tämä on kätevä toiminto ammattikirjoittajille, joiden tarvitsee tähdätä kirjoituksissaan tarkkaan merkki- tai sanamäärään.
   • Englannin, venäjän ja unkarin kieliopin tarkistimet tulevat ohjelman mukana. Kieliopin tarkistimen havaitsemille virheille on myös tarjolla aiempaa yksityiskohtaisempia korjausohjeita. Suomen kieliopin tarkistukseen tarvitaan edelleen Voikko-lisäosa, mutta sekin on päivitetty tukemaan uuden LibreOfficen tarjoamia ominaisuuksia.
   • Yhteensopivuutta Microsoft Officen docx-asiakirjojen kanssa on parannettu.
   • RTF-tiedostojen tuontitoiminto on kokonaan uusittu. Uusi tuontimuunnin selviää entistä paremmin mm. taulukoiden, ylä- ja alatunnisteiden, piirrosobjektien ja lomekkeiden tuonnista.

Calc

   • Suomenkielisen Calc-ohjelman laskentafunktioiden nimet ovat nyt suomenkieliset. Suomenkieliset nimet ovat pääsääntöisesti samat kuin Microsoft Officessa. Jos haluat edelleen käyttää englanninkielisiä funktoita suomenkielisessä käyttöliittymässä, valitse Työkalut -> Asetukset -> LibreOffice Calc -> Kaava -> Käytä englanninkielisiä funktionimiä.
   • Kaavarivin voi laajentaa moniriviseksi, jos muokattavana oleva kaava ei mahdu yhdelle riville. Tämä helpottaa huomattavasti pitkien kaavojen kirjoittamista.
   • Taulukkolaskenta-asiakirjoihin voi lisätä jopa 10000 taulukkoa, ja useiden taulukoiden lisääminen onnistuu entistä nopeammin.

Impress/Draw

   • Microsoft Visiolla tehtyjä vsd-piirroksia voi nyt avata Impressissä.

Versio 3.4

Yleistä

   • Asennuspaketin kokoa on pienennetty latausnopeuden parantamiseksi. Windows-versiossa koko on pienentynyt 214 megatavusta 188 megatavuun.
   • Pikanäppäin Ctrl+F avaa Firefox-selaimesta tutun pikahakutoiminnon. Perinteisen Etsi ja korvaa -toiminnon pikanäppäimeksi on vaihdettu Ctrl+Alt+F.
   • Tallennusmahdollisuus ennen vuotta 2000 käytössä olleisiin binäärisiin StarOffice-tiedostomuotoihin (StarWriter .sdw, StarCalc .sdc jne.) on poistettu. Tiedostoja voi edelleen avata ja muuntaa uudempaan ODF-muotoon.
   • Tallennus Flat ODF -muotoihin (.fodt, .fodc jne.) toimii huomattavasti aiempaa nopeammin eikä vaadi Java-ajoympäristön asennusta. Flat ODF -muotoa voi käyttää mm. silloin, kun halutaan automatisoida LibreOfficen käyttöä osana tekstinjulkaisujärjestelmiä.
   • Fonttien esikatselussa näytetään myös kohdemerkistön mukaista tekstiä, jos fontin nimessä olevat merkit eivät anna riittävän hyvää kuvaa fontin ulkoasusta.
   • LibreOffice sulautuu paremmin Linux-työpöydälle. Tukea mm. Unity-käyttöliittymälle, fonttien reunapehmennykselle LCD-näytöillä, GTK-teemoille ja osoitinteemoille on parannettu.
   • Väripaletteja voi lisätä ja poistaa. Katso Työkalut – Asetukset – Kaaviot – Oletusvärit.
   • Teknisiä sekä kehittäjille näkyviä parannuksia:
    • Stlport-kirjastoa ei enää käytetä. Sitä ei kuitenkaan ole poistettu asennuspaketeista, koska vanhat lisäosat saattavat vielä käyttää sitä.
    • Unicode-tyyppisiä parametreja käyttäviä Windows-rajapintoja käytetään suoraan, ei enää erillisen yhteensopivuusrajapinnan kautta. Tämä nopeuttaa ohjelmiston toimintaa Windowsissa.
    • Ohjelmiston käynnistymistä Linuxissa on nopeutettu.
    • Useista ohjelmiston osista on poistettu tarpeetonta ohjelmakoodia ja joitakin osia on kirjoitettu uusiksi bugien korjaamiseksi ja jatkokehityksen helpottamiseksi.

Writer

   • Palstojen ja alatunnisteen erotinviivojen väriä ja tyyliä voi vaihtaa.
   • Luettelomerkkeinä voi käyttää myös kreikkalaisia kirjaimia.
   • Sivun ulkoreunan ulkoasua on parannettu.

Calc

   • Tietojen ohjaus -toimintoa on uudistettu merkittävästi:
    • Aikaisemmat rajoitukset sarake-, rivi-, sivu- ja tietokenttien määrille on poistettu. Kaikkia näitä voi nyt olla rajoittamaton määrä.
    • Tietojen ohjauksen lähteenä voi käyttää nimettyä solualuetta. Tämän ansiosta solualueelle voi mm. lisätä rivejä, ja tietojen ohjaus päivittyy automaattisesti.
   • Automaattisen suodatuksen voi määrittää erikseen jokaiselle asiakirjan taulukolle. Aikaisemmin tämä oli mahdollista vain lisäämällä taulukkoon nimetty tietokanta-alue.
   • Lisätty mahdollisuus määrittää taulukkokohtaisia nimettyjä solualueita.
   • Lisätty mahdollisuus laskea useita välisummia samassa taulukossa. Aikaisemmin uuden välisumman lisääminen poisti samalla taulukon lehdellä olleet aiemmin määritellyt välisummat.
   • Excel-yhteensopivuutta on parannettu keskenään linkitettyjen Excel-asiakirjojen tuonnissa ja viennissä.

Impress

   • Diaesityksen HTML-viennissä esityksen ensimmäisellä sivulla näytetään tiivistelmä esityksessä olevista dioista.

Versio 3.3

Yleistä

   • ODF-asiakirjojen lataus ja tallennus rakenteettomaan XML-muotoon helpottaa ulkoista XSLT-prosessointia
   • Wiki-Ohje verkko-ohjeet
   • Mukana Linux Libertine G ja Linux Biolinum G -fontit
   • Palettiin lisätty LibreColors-värit
   • RGBA .tiff-tiedostoille toteutettu alfa-kanavan tuonti
   • Tallenna nimellä -toiminto näyttää kaikki kelvolliset tiedostomuodot

Calc

   • Käyttäjäystävällisempiä näppäinyhdistelmiä:
    • Sarkain-painalluksella hyväksytään automaattinen täydennys ja siirrytään seuraavaan soluun
    • Vaihto+Sarkain selaa automaattisen täydennyksen vaihtoehdot
   • Parannettua ergonomiaa:
    • Uusi taulukko -painike taulukkovalitsimissa
    • Mukautettavissa oleva taulukkovalitsimien väri
    • Palkkikuvake, jolla voi piilottaa ja esittää taulukon soluruudukon
    • Tuki 3 kaavasyntaksille: Calc A1, Excel A1 ja Excel R1C1
    • Etsi ja korvaa -toiminto ohittaa piilotetut arvot
    • Animoitu katkoviivakorostus kopioinnin lähdealueelle
    • Aluekopion liittäminen Enterillä ja lähdealueen korostuksen poisto Escillä
    • Solukohdistin ei siirry aluevalinnassa
   • Taulukossa miljoona riviä
   • Katkoviivareuna solualueille
   • Nopeampi Excel-, DBF- ja ODS-tuonti
   • Parannettu Excel-yhteistoiminnallisuus
   • Yleinen-lukumuodossa säätyvä määrä desimaaleja
   • Enemmän CSV-tuonnin vaihtoehtoja

Writer

   • Otsikkosivujen helppoon luontiin uusi valintaikkuna
   • Lotus Word Pro -tuontisuodatin
   • RTF-vientiä parannettu useita virheitä korjaamalla
   • Automaattinen korjaus täsmäyttää kirjainkoon
   • Numeroiden tunnistus kytkettävissä pois

Impress/Draw

   • SVG-tuonti
   • PPTX-kaavion tuonti
   • Impressin dia-asettelua parannettu

Math

   • Mathin tulostusoletuksena vain kaavan tulostus
   • Sulkujen esitystilan muotoiluvirheet korjattu
   • Vuorovaikutteinen kaavan muokkaus asiakirjassa (kun kokeelliset ominaisuudet ovat käytössä)
   • Uusi Math-komento: "nospace"

Base

   • Lisätty ohjausobjektien kuvioiden näyttöominaisuuksia
   • Tuki tietokantojen pääavaimen käsiasetuksille
   • Tuki kirjoitussuojattujen tietokantojen rekisteröinnille

Tuottavuuden kehitys

   • Uusi asiakirjan mukautettujen ominaisuuksien käsittely
   • Vakioisten PDF-fonttien upottaminen
   • Uusi "Narrow"-fonttiperhe
   • Writerin ja Calcin asiakirjojen suojausta lisätty
   • Kaavioihin mahdollisuus lisätä kuvioita

Käytettävyys ja käyttöliittymä

   • Yhteinen hakupalkki
   • Uusi ja helppokäyttöinen tulostuksen käyttöliittymä
   • Kirjainkoon valintaan lisää mahdollisuuksia
   • Synonyymisanasto uusittu
   • Writerissa tekstin palautus oletuskieleen
   • Calcin tietojen ohjauksessa lajittelun valintaikkuna ja mukautettujen nimien näyttö

Lisätietoja

Lisätietoja uusista ominaisuuksista saa (englanniksi) linkeistä: