Lisäosat

LibreOfficen toiminnallisuutta voi laajentaa lisäosien avulla. Lisäosat voivat sisältää muun muassa ohjelmalaajennuksia, mallipohjia ja oikoluvun lisäsanastoja. Lisäosia voi ladata LibreOfficen lisäosapalvelusta.

Lisäosan asentaminen

Lisäosia on mahdollista asentaa sekä käyttäjäkohtaisesti että yhteisesti kaikkien samaa LibreOffice-asennusta käyttävien käyttöön. Käyttäjäkohtainen asennus soveltuu parhaiten henkilökohtaisten lisäosien asentamiseen sekä uusien lisäosien testaamiseen. Yhteisasennus on suositeltavampaa, jos lisäosien asennusta halutaan hallita keskitetysti, sekä asennettaessa tärkeimpiä lisäosia, kuten suomen kielen kirjoituksen aputyökaluja sekä mallipohjia.

Käyttäjäkohtainen asennus

Lisäosien hallinta Writerin työkaluvalikossaLisäosan asennus käyttäjälle aloitetaan käynnistämällä LibreOffice ja valitsemalla valikosta Työkalut kohta Lisäosien hallinta....

Lisäosien hallinta -ikkunassa näet asennetut lisäosat. Napsauta Lisää....

Avautuvassa "Lisää lisäosia"-ikkunassa valitse lisättävä lisäosatiedosto ja napsauta Avaa. Tällöin lisäosan asennus alkaa. Asennus saattaa vaatia lisäosan lisenssisopimuksen hyväksymisen. Kun lisäosan asennus on saatu päätökseen, ohjelma palaa takaisin "Lisäosien hallinta"-ikkunaan. Tämän voi sulkea Sulje-painikkeesta.

Yhteisasennus Windowsissa

Lisäosien asennus yhteiskäyttöön voidaan tehdä edellä kuvatun mukaisesti valitsemalla asennuksen yhteydessä, että lisäosa asennetaan kaikkien käyttäjien käyttöön. Asennuksen voi tehdä myös päätteessä unopkg-työkalun avulla komennolla

"C:\Program Files\LibreOffice 3.4\program\unopkg.com" add --shared lisäosa.oxt

ja lisäosan poiston komennolla

"C:\Program Files\LibreOffice 3.4\program\unopkg.com" remove --shared lisäosa.oxt

Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat asentaa yhteiseen käyttöön tulevia lisäosia. Windows Vistassa ja uudemmissa Windows-versioissa LibreOffice tai pääteikkuna on asennuksen ajaksi käynnistettävä valitsemalla käynnistyskuvakkeen toimintovalikosta kohta "Suorita järjestelmänvalvojana". Ennen asennusta LibreOfficen pikakäynnistys on poistettava käytöstä.

Yhteisasennus Linuxissa

Lisäosan yhteisasennus tehdään root-käyttäjänä komennolla

/usr/lib/libreoffice/program/unopkg add --shared lisäosa.oxt

ja lisäosan poisto komennolla

/usr/lib/libreoffice/program/unopkg remove --shared lisäosa.oxt

Linuxissa on parasta asentaa lisäosa käytetyn jakelun pakettienhallintajärjestelmän kautta, mikäli lisäosa on saatavilla jakelun omassa ohjelmapakettimuodossa. Tällöin lisäosa asentuu automaattisesti yhteisasennusta vastaavalla tavalla, eikä järjestelmän ylläpitäjän tarvitse käyttää yllä esitettyjä komentoja.

Yhteisasennus Mac OS X:ssä

Lisäosan yhteisasennus tehdään päätteessä komennolla

sudo /Applications/LibreOffice.app/Contents/MacOS/unopkg add --shared lisäosa.oxt

ja lisäosan poisto komennolla

sudo /Applications/LibreOffice.app/Contents/MacOS/unopkg remove --shared lisäosa.oxt

Lisäosan poisto

Asennettu lisäosa voidaan poistaa lisäosien hallinnan kautta valitsemalla poistettava lisäosa ja napsauttamalla Poista. Joissakin tapauksissa lisäosan tarjoama toiminnallisuus on kuitenkin käytettävissä vielä LibreOfficen sulkemiseen saakka. Esimerkiksi oikoluku toimii vielä oikolukulisäosan poistamisen jälkeenkin, kunnes LibreOffice käynnistetään uudelleen.

Lisäosan poisto unopkg-työkalun avulla on esitetty yllä asennusta käsittelevässä ohjeessa.

Lisäosan päivitys

Uusi versio lisäosasta voidaan asentaa lisäosien hallinnan kautta, vaikka vanha versio olisi vielä asennettuna. Tällöin LibreOffice päivittää lisäosan uudempaan versioon. Jos päivitys halutaan tehdä unopkg-työkalun avulla, on aikaisemmin asennettu versio poistettava ennen uuden asentamista.

Jotkin lisäosat saattavat tarjota automatisoidun päivitysmahdollisuuden. Tällöin päivityksen voi käynnistää lisäosien hallinnasta painikkeen Tarkista päivitykset... avulla, eikä uutta versiota lisäosasta tarvitse itse hakea verkosta.

Lisäosien yhteensopivuudesta

C++-kielellä kirjoitetut ohjelmalisäosat ovat käyttöjärjestelmä- ja laitteistoriippuvaisia. Muilla tuetuilla ohjelmointikielillä (LibreOffice Basic, Java ja Python) tehdyt ohjelmalisäosat sekä muun tyyppiset lisäosat ovat puolestaan tavallisesti alustariippumattomia. Lisäksi lisäosat voivat vaatia toimiakseen tietyn version LibreOfficesta.