Leikekuvien (ClipArt) tuonti LibreOfficen Galleriaan

Vaiheiden tiivistelmä

  1. WWW-lataus -  OpenClipArt-paketin lataaminen
  2. Uusi teema -painike -  Uusi teema kuvagalleriaan
  3. Tiedostotyyppi-valintaluettelo -  Tiedostomuodon valinta
  4. Etsi tiedostot -painike -  Kuvien etsintä hakemistorakenteesta
  5. Lisää (kaikki) -painike -  Kuvien lisääminen teemaan
  6. Kohdevalikko tai Yleistä-välilehti - Teeman nimeäminen
  7. Vedä ja pudota -  Teemojen viimeistely ja leikekuvien käyttö

Yleistä

Tässä ohjeistuksessa keskitytään leikekuvien massatuontiin LibreOfficen Gallerian teemaksi. Yksittäisen kuvan tuonti jo luotuun teemaan on esitetty ohjelman ohjeissa ja se löytyy käyttämällä etsittävänä terminä sanaa galleria.

LibreOfficen kuva- tai paremminkin multimediagalleria on nimeltään ytimekkäästi Galleria. Se avautuu Työkalut – Galleria -valikkokomennolla sovelluksissa Calc, Draw, Impress ja Writer. Kaikissa näissä sovelluksissa ovat samat kuvat käytettävissä samoissa teemoissa. Teemaa voi kuvailla käyttäjäkohtaiseksi multimediatiedostojen polkuluetteloksi, josta eri tiedostomuotoakin olevat ja mahdollisesti eri kansioissa sijatsevat kuvatiedostot ovat samalla kertaa käytettävissä teeman linkittäminä. Teemojen avulla kuvat saa ryhmiteltyä aiheiden mukaisesti Libreofficen Galleriaan ilman tiedostojen siirtelyä käyttöjärjestelmässä.

Esimerkeissä käytetään Ubuntu-käyttöjärjestelmää, OpenClipArt-kirjastoa ja vektorikuvien tiedostoja (.svg), mutta vähäisellä soveltamisella sama on tehtävissä vaikkapa Windows-ympäristössä ja kaikille Libreofficen Gallerian tunnistamille multimediatiedostoille.

Vaihe 1  OpenClipArt-paketin valitseminen ja lataaminen

 

Vapaasti käytettävien ja julkaistavien leikekuvien kokoelmia löytyy ainakin OpenClipArt-kirjastosta. On huomioitava, ettei multimedian lataamisen tekninen mahdollisuus netistä vielä takaa myönnettyjä vapaita käyttöoikeuksia kyseiselle aineistolle.

Edelläolevasta linkistä löytyvä OpenClipArt-paketti voi sisältää sekä .svg-kuvatiedostot että näitä vastaavat .png-kuvatiedostot. Löydettyäsi sopivan kokokoelman valitse käyttöjärjestelmääsi sopiva pakkaustapa:

  • Windows: zip package
  • Ubuntu: tarball package

Huomioi kuvapaketin ilmoitettu koko alkavina megatavuina ja arvioi latausaika käyttämälläsi yhteydellä.

Esimerkkinä valitaan keväisiä kuvia Open Clip Art Library 2.2 (Spring 2010) -otsikon alta Ubuntu-ympäristöön. Latauksen alussa valitaan tallennusvaihtoehto, mikäli se on valittavissa.Tämä voi tapahtua oletuksellisestikin, järjestelmästä riippuen.


Latauksen tapahduttua puretaan paketti johonkin sellaiseen pysyvään tallennuspaikkaan, josta LibreOffice löytää aina nämä kuvatiedostot. Huomioi sijoittelussasi, että OpenClipArt-paketti purkautuu luoden oma kansionsa ylimmäksi polkuun. Tässä siis on varsin turhaa luoda Kevät-kansiota. Julkisten kuvien kansio voi olla usein sopiva, varsinkin jos useammat käyttäjät tarvitsevat samoja kuvia.

Vaihe 2  Uusi teema kuvagalleriaan

Avaa Galleria Työkalut – Galleria -valikkokomennolla.

Koska esimerkissä ei täydennetä olemassa olevia teemoja, vaan luodaan uusi, napsautetaan Uusi Teema -painiketta.

Ominaisuudet valintaikkunan Yleistä-lehdellä voi nimetä uuden teemansa tässäkin vaiheessa, mutta sen voi jättää vielä oletusnimeksikin ja kirjoittaa haluamansa nimen myöhemmin, kun tietää enemmän gallerian teemaan tulevista kuvista.

Vaihe 3  Tiedostomuodon valinta


Tiedostot
-välilehdeltä voi valita teemaan lisättävien tiedostojen tyypin, mikäli haluaa rajoittaa teemaan nyt tuotavat kuva- tai vaikkapa äänitiedostot yhteen tiedostomuotoon. Erityisesti OpenClipArt-kuvissa voi olla mielekästä rajoittaa kuvat yhteen tiedostotyyppiin teemaa kohti, koska muutoin samassa teemassa kaikki näkyy kahtena tyyliin kuva.png ja kuva.svg. Esimerkissä tuodaan vain rajoituksetta skaalattavia vektorikuvia (.svg), joista LibreOfficessa voi tarvittaessa muodostaa bittikarttakuvankin (.png).

Vaihe 4  Kuvien etsintä


Etsi tiedostot
 -painikkeesta saadaan avattua Valitse polku -valintaikkuna, josta kansiorakennetta selaamalla löytyy käytetty purkukansiokin. Tässä kannattaa vielä tarkistaa mahdolliset alikansiot ja valmistella päätöstä siitä, tuodaanko alikansiot omiksi teemoikseen vaiko yhteiseen teemaan pääkansiosta. Teemat eivät toista käyttöjärjestelmän hakemistorakennetta, koska aliteemoja ei voi määritellä. Teemojen nimeys voi kuitenkin toimia luokittelevasti, tyyliin Vuodenajat – Kevät.

Kun tarkasteltavaksi sopiva kansio on löytynyt, sen kuvia voi tutkia Valitse-painikkeen napsautuksen jälkeen Ominaisuudet-ikkunan esikatselussa. Etsinnän voi toistaa Etsi tiedostot -painikkeella, jolloin uuden valitun kansion tiedostot tulevat Tiedostot-välilehden luetteloon ja aiemmat tiedostot poistuvat luettelosta.

Vinkki 1: Jos kaikissa alikansiossa on samaan teemaan sopivat kuvat, säästää vaivaa valitsemalla poluksi ylemmän kansion.

Vinkki 2: Sarjallista työskentelyä voi helpottaa kopioimalla Polku-kentän tiedon. Toistettaessa etsintää liittämällä polkutiedon pääsee jatkamaan kansioiden selaamista samasta kansiosta ja seuraavan teeman rakentaminen nopeutuu. Oletuksena polku on Gallerian määritelty polku.

Vaihe 5  Kuvien lisääminen teemaan

Tilanteen ollessa sellainen, että Ominaisuudet-valintaikkunan Tiedostot-välilehden luettelossa on teemaan valitusta kansiosta liitettäviä eli lisättäviä tiedostoja, voidaan joko valita luettelosta yksittäin kuvatiedostoja ja kunkin valitun tiedon kohdalla napsauttaa Lisää-painiketta, jolloin valittu rivi poistuu luettelosta ja kuva tulee mukaan valintaikkunan otsikkorivillä näkyvään teemaan. Yksittäin liittäminen toimii yleensä nopeasti muutamalle kuvalle pitkähköstäkin luettelosta.

Jos kaikki tai vähintään suuri enemmistö luettelon kuvista tulee teemaan, napsauttamalla Lisää kaikki -painiketta voidaan aloittaa kuvien liittäminen Gallerian teemaan, jonka nimi näkyy ikkunan otsikkorivillä. Tämä vaihe voi olla hyvinkin hidas, jos luettelo on pitkä. Muutama aiheeseen kuulumaton kuva on myöhemmin niin haluttaessa nopeasti poistettavissa teemasta galleriakuvan kohdevalikon Poista-komennolla. On kuitenkin hyvä tietää, ettei kuvan esiintyminen yhdessä teemassa estä sen liittämistä muihin teemoihin. Ominaisuusvalintaikkunan sulkemiseksi napsautetaan OK-painiketta.

Huomautus: Jos avattiinkin aiemmin luotu teema, kukin vanha kuva säilyy teemassa. Vain jos lisätyllä kuvalla on sekä sama polku että sama tiedostonimi päätteineen kuin varhemmalla kuvalla, tapahtuu korvautuminen.

Vaihe 6  Teeman nimeäminen


Uuden teeman voi nimetä Ominaisuudet-valintaikkunan Yleistä-välilehdeltä aikaisintaan heti Uusi teema -painikkeen painamisen jälkeen tai myöhemmin teemaluettelosta napsauttamalla kakkospainikkeella uudelleen nimettävää teemaa ja valitsemalla  kohdevalikosta jokoNimeä uudelleen tai Ominaisuudet.  Uusien teemojen oletusnimet ovat tyyliä Uusi teema n. Tässä n on tyhjä tai juokseva numero 1:stä alkaen.

Myöhempää nimeämistä puoltaa se, että silloin näkee kuvien kokonaisuuden paremmin, eikä esim. Spring-kansion kuvateema saa vahingossa Vieteri-nimeä, jos aiheena onkin kevät.

Huomautus 1: Ohjelman kirjoitussuojatuille valmisteemoille uudelleen nimeäminen ei ole vaihtoehtona.

Huomautus 2: Teemat eivät ole hierarkisesti eli tasottain järjesteltävissä, niissä ei ole aliteemoja. Teemojen nimeys voi kuitenkin toimia luokittelevasti, tyyliin Vuodenajat – Kevät. Aakkosjärjestys luo tällöin ryhmittelyn.

Vaihe 7  Teemojen viimeistely ja leikekuvien käyttö


Yksittäisten kuvien kopiointi teemojen välillä on mahdollista avaamalla näkyviin kaksi asiakirjaikkunaa, joissa kummassakin on Galleria auki ja vetämällä ja pudottamalla eli raahaamalla kuvat teemasta toiseen. Samaan tulokseen pääsee lisäämällä toisessa teemassa näkyvän yksittäisen kuvan kuvatiedoston tallennuskansiosta teemaan. Galleriakuvan kohdevalikon Poista-komennolla kuva poistuu teemasta, mutta kuvatiedosto säilyy käyttöjärjestelmän tallennuskansiossa.

Kun kaikki on valmista, uuden teeman kuvia saa lisättyä asiakirjaan Galleriasta vetämällä ja pudottamalla. Kun asiakirja on tallennettu, lisätyt leikekuvat säilyvät asiakirjassa, vaikka alkuperäiset kuvat poistettaisiinkin järjestelmästä ja samalla Galleriasta.

LibreOfficen Gallerian leikekuvat Ubuntussa


Vaikka edellä esimerkeissä onkin käytetty Ubuntua, itseasiassa merkittävä määrä leikekuvia on saatavissa LibreOfficen käyttöön Ubuntussa helpommallakin tavalla. AvataanSynaptic-pakettienhallinta ja merkitään asennettavaksi tarpeelliset paketit, kuten openclipart-svg-paketti.

Huomautus 1: pakettien koko voi olla sadoissa megatavuissa.

Huomautus 2: LibreOfficen voimakkaan kehitystyön vuoksi tämä kohta ohjeista täsmentynee myöhemmin.