Kysymyksiä ja vastauksia

Luokiteltuja kysymyksiä ja vastauksia

Yleisiä kysymyksiä LibreOffice-ohjelmistosta

Mikä on LibreOfficen ja OpenOffice.orgin suhde?

LibreOffice pohjautuu OpenOffice.orgiin. Ohjelmiston kehitys lähti erkanemaan OpenOffice.orgista syksyllä 2010. Ohjelmistot olivat vielä versiossa 3.3 keskenään hyvin samankaltaiset, mutta tämän jälkeen LibreOfficen kehitys on ollut nopeampaa.

OpenOffice.orgin pitkäaikaisena ongelmana oli ohjelmiston pääsponsorin (Oracle) eriarvoinen asema ohjelmiston kehittäjäyhteisössä. OpenOffice.orgin kehitykseen osallistuminen edellytti, että kaikkien osallistujien (myös suomentajien) oli kirjallisesti annettava Oraclelle vapaat kädet hyödyntää tuotoksia haluamallaan tavalla. Muiden oli tyydyttävä rajatumpiin oikeuksiin, jotka Oracle (aiemmin Sun Microsystems) yksinään saattoi päättää.

Jo OpenOffice.orgin perustusvaiheessa yli kymmenen vuotta sitten monet toivoivat, että tämä erillisoikeus siirrettäisiin jollekin voittoa tavoittelemattomalle, demokraattisesti hallitulle yhdistykselle, tai siitä luovuttaisiin kokonaan. Kumpaakaan ei kuitenkaan Sun Microsystemsin tai Oraclen aloitteesta koskaan tapahtunut. Ohjelmisto kyllä kehittyi, mutta monen itsenäisen kehittäjän motivaatiota tilanne heikensi, ja kehittäjäkunta ei kasvanut toivotulla tavalla.

Lopulta joukko näitä itsenäisiä kehittäjiä ja OpenOffice.orgin kehitykseen osallistuneita yrityksiä järjestäyty syksyllä 2010 Document Foundation -nimiseksi ryhmittymäksi. Ryhmän tehtävä on jatkaa OpenOffice.orgin kehitystä ympäristössä, jossa kaikki kehittäjät ovat keskenään samanarvoisia. Nykyään OpenOffice.org-tavaramerkin omistaa Apache-säätiö. Siksi ohjelmistollamme on uusi nimi, LibreOffice.

Miksi LibreOfficeen kuuluvien ohjelmien nimet ovat englanniksi?

Ohjelmien nimiä (LibreOffice Writer, Calc, Impress, Draw, Base ja Math) ei suomenneta, koska ne ovat erisnimiä. Samoin esimerkiksi Microsoft Wordin nimi on sama suomeksi ja englanniksi.

Vaatiiko LibreOffice toimiakseen Javaa?

LibreOfficen voi asentaa ja sitä voi käyttää ilman Java-ajoympäristöä. Eräiden lisätoimintojen käyttö vaatii kuitenkin Java-ajoympäristön asentamisen. LibreOfficen versiossa 4.1 nämä Javaa vaativat toiminnot ovat

  • Esteettömyystyökalut (ruudunlukuohjelmat) Windows- ja OS X -käyttöjärjestelmissä
  • BeanShell- ja JavaScript-kielillä kirjoitettujen makrojen suorittaminen
  • Base-tietokantasovelluksen käyttämä tiedostopohjainen HSQLDB-tietokanta. Jos käytössäsi on erillinen palvelimelle sijoitettu tietokanta, esimerkiksi MySQL tai PostgreSQL, voit käyttää Base-sovellustakin ilman Javaa.
  • Base-tietokantasovelluksen raportointilisäosa
  • Calc-taulukkolaskennan NLPSolver-lisäosa
  • Writer-tekstinkäsittelyohjelman Wiki-sivujen julkaisulisäosa
  • XMerge-pohjaiset tiedostomuuntimet seuraaville tiedostomuodoille: MiniCalc, AportisDoc, PocketWord, PocketExcel sekä käyttäjän omat XSLT-muuntimet

Mikäli et tarvitse mitään yllä mainituista toiminnoista, ei Javaa tarvitse asentaa.